Từ điển Séc - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "článek":
Séc Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "článek" trong anh.
 
Biểu thức có chứa "článek":
Séc Anh
.
Đến nay, 6,478,580 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 34,337 vào ngày hôm nay.
Thẻ: článek, article, editorial, item, member, text, text, article
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dictionaryczechenglish.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0227 / 0.0116 (49)
Quay lại đầu trang