พจนานุกรมมี 60,271 คำ และ 192,386 การแปล
7,730,330 ค้นหาคำ / นิพจน์. 40,971 ทุกวันนี้.
แท็ก: อังกฤษ - เชก พจนานุกรม อังกฤษ, เชกพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ, อังกฤษ-เชก บริการแปลเอกสาร แปล
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก dictionaryczechenglish.com
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0165 / 0.0110 (19)
กลับไปด้านบน