ขั้นตอนเกิดแผ่นอะคริลิคที่เด่นด้วยช่างมือโปร

เหตุด้วยขั้นตอนผลิตแผ่นอะคริลิค จะมี 2 วิธีการควบคู่กัน คือ

1.การผลิตด้วยกระบวนการหลอมแบบไม่ว่างเว้น                    2.การผลิตด้วยกระบวนการหล่อแบบไม่สืบไป

วิธีการผลิตอะคริลิคพลาสติกทั้ง 2 แนวทางนี้ จะมีความแตกต่างกัน คือ การหล่อแบบไม่ขาดระยะจะทำขึ้นโดยการขนส่งของสายพานสองเส้นที่มีความเคลื่อนไหวอยู่สม่ำเสมอ และการหลอมแบบไม่สม่ำเสมอ ก็จะทำขึ้นในเบ้าหล่อหรือเบ้า ซึ่งข้อสรุปที่ได้ก็จะมีความตรงข้ามกันกัน

คุณสมบัติอันเด่นของอะคริลิคพลาสติก

1.มีความหนาแน่นที่ 1.15-1.19 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตรจึงแข็งแรงต่อแรงปะทะได้ดิบได้ดี

2.มีจุดหลอมเหลวอยู่ที่อุณหภูมิราวๆ 130-140 องศา และมีจุดเดือดอยู่ที่อุณหภูมิ 200 เซลเซียส

3.สามารถทนทานต่อแรงปะทะได้สูง แต่ก็มีความคงทนถาวรลดลงโพลิคาร์บอเนตพร้อมทั้งพลาสติกวิศวกรรมชนิดอื่นได้

4.มีเนื้ออ่อน จึงอาจเป็นเหตุให้เกิดรอยขีดได้ง่าย

5.มีการตีกลับกลับที่อัตราร้อยละ 4 พร้อมทั้งแสงสว่างอาจส่องผ่านได้มากถึงร้อยละ 92

6.ไม่ค่อยทนทานต่อตัวทำลายหลายอย่างร่วมกัน จึงควรรอบคอบอย่าให้อะคริลิคอยู่ติดกับตัวทำลายนั้นๆ

7.สามารถคงทนถาวรต่อสิ่งแวดล้อมได้เหนือชั้นกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆ

ในขั้นตอนผลิตแผ่นอะคริลิค จึงไม่ใช่เรื่องยากลำบากถ้าเรานั้นเพียรเรียนหาความรอบรู้ไม่ว่าจะข้างในห้องเรียนหรือ นอกห้องเรียน เอามาเป็นความเชี่ยวชาญต่อยอดในเบื้องหน้าถ้าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่ออะคริลิค คงไม่ใช่กระบวนการการทำก็มีที่อีกหลายที่ฐานให้เข้าไปทำความเข้าใจต่อจากนั้น สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acrylic-vtf.com/About/