63,027 բառեր. 245,678 Թարգմանություններ է.
6,478,579 բառերը / արտահայտությունները, 34,337 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Չեխ, Չեխ-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է dictionaryczechenglish.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0186 / 0.0120 (19)
Վերադառնալ սկիզբ